นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

Untitled Document

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

ร้านฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากการสั่งซื้อ ตามกรณีดังต่อไปนี้

·         ในกรณีที่ทางร้านฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางร้าน ทางร้านฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

·         ในกรณีที่เป็นสินค้าในหมวด Pocket Book และ Movies&DVD มีปัญหา ชำรุด หรือใช้งานไม่ได้ อาทิ แผ่น DVD ไม่สามารถเปิดดูได้ หรือ หนังสือจำนวนหน้าขาดหายไป เป็นต้น ทางร้านฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยน และจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้าภายใน 7 วันหลังจากร้านฯได้รับสินค้าเดิมกลับมา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ร้านฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาก่อนรับคืนสินค้า 

·         ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายร้าน) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายสคบ ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ร้านฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) 

·         ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น กรณีเปลี่ยนสีของสินค้า ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังร้านฯ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน แต่สินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายสคบ ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ร้านฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) ร้านฯ จะทำการตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า และหากเป็นจัดส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้า ผ่านทางไปรษณีย์ไทย ทางร้านฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้า ตามความเป็นจริง ส่วนกรณีที่เป็นการจัดส่งโดยรถขนส่งฯ ทางร้านฯ ขอจัดเก็บค่าใช้จ่าย ในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้าในมูลค่า 50 บาท

·         กรณีสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ Gadget หากเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบ โดยสินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน และมีกล่องสินค้า ใบรับประกัน หรือเอกสารในชุดใบรับประกัน คู่มือ พร้อมอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนอยู่ครบทางร้านฯ จะทำการตรวจสอบก่อนส่งสินค้าใหม่ หรือซ่อมแซมตามเงื่อนไขการประกันของสินค้านั้นๆให้แก่ลูกค้า 

·         กรณีสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และ Gadget หากเกิดการชำรุดที่อยู่ภายใต้ระยะเวลารับประกัน กรุณาติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ตามเอกสารใบรับประกัน 

·         สินค้าประเภท Computer Software ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ 

·         สินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ชุดชั้นใน เครื่องประดับ อาหาร ไส้ปากกา ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ 

·         สินค้าประเภทตลับหมึก ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ร้านฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) 

·         ร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้ากลุ่มแม่และเด็กที่ต้องมีการสัมผัสร่างกายโดยตรง เช่น เครื่องปั๊มน้ำนม จุกนม ฯลฯ


·         เงื่อนไขการคืนเงิน

·         1. กรณีลูกค้าเลือกชำระด้วยบัตรเครดิต mPay Paysbuy, LinePay และPaypal

o    1.1 หากมีการยกเลิกรายการก่อนทำการบรรจุสินค้าลงกล่อง ทางร้านฯ จะทำการคืนวงเงินกลับไปยังบัญชีบัตรเครดิตภายในวันทำการถัดไป

o    1.2 กรณีที่มีการคืนสินค้าหลังได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางร้านฯ จะทำการปรับปรุงคืนวงเงินไปยังบัญชีบัตรเครดิต mPay Paysbuy หรือ Paypal ของลูกค้าภายใน 14 วันทำการนับจากวันที่ร้านฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า

·         2. กรณีลูกค้าชำระด้วยวิธีการอื่นๆนอกเหนือจากข้อ 1

o    2.1 สำหรับรายการที่มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ทางร้านฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ร้านฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า

o    2.2 สำหรับรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป ทางร้านฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ร้านฯ ได้ทำการตรวจสอบและยืนยันการรับคืนสินค้า