บริการหลังการขาย

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน


CPS BY BK จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง ที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม


CPS BY BK จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้ แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

โทรศัพท์หาเราได้ที่เบอร์ 095-7177701- จันทร์ - ศุกร์เวลา 9.00 - 17.00 น. 


แชตกับเราผ่านช่องทาง Line ID : @BKTRUSTSHOP หรือ


Facebook https://www.facebook.com/bktrustshop


อีเมล์หาเราได้ที่ sales@coupleshirt.in.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

อีเมล : e-commerce@dbd.go.th